cytostatika.cz

Výstupy a publikace

Výstupy 2016:
 • Bláha, L., L. Doležalová, Š. Kozáková, J. Kuta, L. Bláhová a P. Odráška (2016). Kontaminace lékáren a nemocničních prostor v ČR cytostatiky a související zdravotní rizika: dlouhodobé trendy 2008-2015. . XXIII. konference Nemocniční epidemiologie a hygiena (SNEH), 19-20/4/2016, Brno.
 • Bláha, L., L. Doležalová, Š. Kozáková, J. Kuta, L. Bláhová a P. Odráška (2016). Kontaminace lékáren a nemocničních prostor v ČR cytostatiky a související zdravotní rizika: dlouhodobé trendy 2008-2015 Pracovní den sekce nemocničních lékárníků, Praha 26.5.2016.
 • Bláhová, L., L. Doležalová, Š. Kozáková, P. Odraska, J. Kuta and L. Bláha (2016). Health risks of anticancer drugs: Results from Czech national monitoring of occupational exposures in hospitals. . The Central and Eastern European Conference on Health and Environment (CEECHE 2016), 10-14/2016, Prague, Czech Republic.
 
Doporučení řešitelů projektu pro organizaci práce na pracovištích s CL:
 
 
Články publikované v odborných časopisech:
 
 • Zounkova, R., Odraska, P., Dolezalova, L., Hilscherova, K., Marsalek, B. and Blaha, L. (2007). Ecotoxicity and genotoxicity assessment of cytostatic pharmaceuticals. Environmental Toxicology and Chemistry, 26(10), 2208-2214.
 • Blaha a kol. (2008), Safe handling of cytotoxic drugs: the need for monitoring and critical risk assessment. Hospital Pharmacy Europe, 40, 73-75.
 • Doležalová, L., Odráška, P., Gorná, L., Prudilová, M., Vejpustková, R. and Bláha, L. (2009). Studie evaporace vybraných cytostatik a propustnosti ochranných rukavic v rámci výzkumu profesní zátěže zdravotnických pracovníků exponovaných cytotoxickým protinádorovým léčivům (projekt CYTO). Klinická onkologie, 22(5), 218-222.
 • Doležalová, L., Odráška, P., Gorná, L., Kuta, J., Oravec, M., Prudilová, M., Vejpustková, R. and Bláha, L. (2009). Studium kontaminace pracovišť a profesionální expozice zdravotnických pracovníků zajišťujících přípravu a aplikaci protinádorových léčiv. Pracovní lékařství, 61(3), 117-122.
 • Odráška, P., Gorná, L., Doležalová, L., Oravec, M., Kuta, J. and Bláha, L. (2009). Monitoring povrchové kontaminace cytotoxickými léčivy v nemocničních lékárnách České republiky. Česká a slovenská farmacie, 58(5-6), 225-229.
 • Doležalová, L., Odráška, P., Gorná, L., Kuta, J., Oravec, M., Prudilová, M., Vejpustková, R. and Bláha, L. (2010). Kontaminace chemoterapeutického stacionáře v Masarykově onkologickém ústavu: hodnocení účinnosti zavedených nápravných opatření. Pracovní lékařství, 62(4), 158-163.
 • Gorná, L., Odráška, P., Doležalová, L., Piler, P., Oravec, M. a Bláha, L. (2011). Sledování přítomnosti cyklofosfamidu ve vnitřním ovzduší a na povrchu materiálního vybavení Masarykova onkologického ústavu. Česká a slovenská farmacie, 60(1), 25-31.
 • Odraska, P., Mazurova, E., Dolezalova, L. and Blaha, L. (2011). In vitro evaluation of the permeation of cytotoxic drugs through reconstructed human epidermis and oral epithelium. Klinická onkologie, 24(3), 195-202.
 • Odraska, P., Dolezalova, L., Piler, P., Oravec, M. and Blaha, L. (2011). Utilization of the solid sorbent media in monitoring of airborne cyclophosphamide concentrations and the implications for occupational hygiene. Journal of Environmental Monitoring, 13(5), 1480-1487.
 • Odraska, P., Dolezalova, L., Kuta, J., Oravec, M., Piler, P. and Blaha, L. (2013). Evaluation of the efficacy of additional measures introduced for the protection of healthcare personnel handling antineoplastic drugs. Annals of Occupational Hygiene, 57(2):240-50. doi: 10.1093/annhyg/mes057.
 • Odraska, P., Dolezalova, L., Kuta, J., Oravec, M., Piler, P., Synek, S. and Blaha, L. (2014). Association of surface contamination by antineoplastic drugs with different working conditions in hospital pharmacies. Archives of Environmental and Occupational Health, 69(3) 148-158. doi: 10.1080/19338244.2013.763757.

 

 
Podklady prezentací představených na odborných konferencích: