cytostatika.cz

Pro pacienty

Pro pacienty podstupující protinádorovou léčbu a jejich blízké okolí
jsme připravili informační letáček. Najdete v něm základní informace,
jak se při léčbě chovat, aby nedošlo k ohrožení zdraví lidí v pacientově
okolí.

Informační leták