cytostatika.cz

Pro pacienty

Pro pacienty podstupující protinádorovou léčbu a jejich blízké okolí
jsme připravili nový informační letáček. Najdete v něm základní informace, jak se při léčbě chovat, aby nedošlo k ohrožení zdraví lidí v pacientově okolí.

 

Informační leták