cytostatika.cz

Ukončené projekty


CYTO - Cytostatika v pracovním prostředí zdravotnických zařízení ČR

Monitoring povrchové kontaminace zdravotnických zařízení cytostatiky

Projekt CYTO byl dořešen v roce 2010 a spolu s ním byla ukončena též studie zaměřená na sledování kontaminace zdravotnických zařízeních cytostatiky v ČR. S ohledem na zjištěný významný vliv zavedeného monitoringu na snižování kontaminace sledovaných pracovišť se však i nadále snažíme poskytovat možnost stanovování vybraných cytostatik prostřednictvím smluvních měření. Zájemci o měření nás mohou kontaktovat prostřednictvím e-mailu (viz sekce kontakty) nebo přihlašovacího dotazníku

Od října 2015 koordinuje aktivity monitoringu cytostatik centrum RECETOX na PřF MU a jsou nabízeny rozšířené možnosti analýz - nově stanovujeme také 5-fluorouracil. Více informací k prováděnému monitoringu najdete zde.