cytostatika.cz

Kontakty

Koordinace - RECETOX PřF MU:

Prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
e-mail: ludek.blaha@recetox.muni.cz
tel: +420 549 49 3194

Kontaktní osoba - technické zajištění:

Mgr. Lucie Bláhová, Ph.D.
e-mail: lucie.blahova@recetox.muni.cz
tel.: +420 549 49 4805
mob: +420 605 212 496

Odborný garant - Masarykův onkologický ústav:

PharmDr. Lenka Doležalová
e-mail: dolezalova@mou.cz
tel.: +420 543 136 522
tel.: +420 543 136 517