cytostatika.cz

Monitoring kontaminace pracovního prostředí

Monitoring kontaminace pracovního prostředí umožňuje praktické hodnocení bezpečnosti práce na pracovišti. Výsledky monitoringu pomáhají vedoucím pracovníkům hodnotit efektivitu používaných preventivních opatření pro omezování kontaminace pracoviště a udržovat zdravou bdělost personálu. V neposlední řadě umožňuje monitoring naplňovat řadu legislativou daných povinností, např.:

  • vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí, soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a vyhodnocovat rizika z nich plynoucí (§102 zákona č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce);
  • pravidelně měřením zjišťovat a kontrolovat hodnoty rizikových faktorů (§7 zákona č. 309/2006 Sb.);
  • zavést vhodné analytické postupy pro měření chemických karcinogenů v pracovním prostředí (§10 nařízení vlády 361/2007 Sb.).

 

NOVINKA - říjen 2015: Aktuální informace k monitoringu - analýzy byly rozšířeny o 5-fluorouracil při zachování původních cen, dochází ke změně v koordinaci a zjednodušení administrace (nebudou potřeba smlouvy). Více informací v přiloženém dokumentu.