cytostatika.cz

Nabídka analýz

Termíny provádění analýz

Pro každý rok jsou plánovány dvě odběrové kampaně, které jsou prováděny zpravidla v měsících duben a říjen. Přesné termíny konkrétních vzorkovacích kampaní vyhlašujeme v rubrice Aktuality a stávající partnery informujeme také emailem. Nabídka je otevřena všem typům pracovišť, tzn. nemocničním lékárnám, chemoterapeutickým stacionářům, lůžkovým oddělením a dalším zájemcům. Uvažujete-li o zapojení do prováděného monitoringu, kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailu (viz sekce kontakty) nebo přihlašovacího dotazníku.

Podmínky provedení analýz

2015: Byla zjednodušena koordinace a administrativa. Není nutné administrativně zdlouhavé uzavírání smluv - realizace analýz je jednodušeji zajištěna na základě objednávky a fakturace. V případě zájmu o více informací nás prosím kontaktujte prostřednictvím e-mailu (viz sekce kontakty) nebo přihlašovacího dotazníku.
 

Předmět a rozsah analýz

Základní rozsah monitoringu spočívá v kvantifikaci vybraných cytostatik na povrchu několika standardně sledovaných objektů (např. 3-5 míst) na pracovišti.
2015: Monitoring zahrnuje analýzy (i) cyklofosfamidu + fluorouracilu a/nebo (ii) platiny. Dle přání pracoviště lze rozsah monitoringu přizpůsobit co do počtu vzorků apod. Výsledky budou předávány ve formě přehledu koncentrací na povrchu jednotlivých objektů. Sumární statistiky (průměrné hodnoty) umožní anonymní porovnání kontaminace mezi sledovanými pracovišti a sledování vývoje kontaminace v čase.

Cena analýz

Náklady spojené s analýzou jednoho vzorku / stěru:

  • cyklofosfamid + fluorouracil: 2750,- Kč (bez DPH)
  • platina (ICP-MS analýza): 2750,- Kč (bez DPH)
  • sleva 10% při objednání všech analytů (cyklofosfamid+fluorouracil, platina): 5000,- Kč (bez DPH)
     

Základní informace k praktické realizaci měření a používané metodice

Odběr vzorků. Odběr vzorků je plně v kompetenci pracovníků monitorovaného pracoviště, kteří postupují podle pracovního návodu rozesílaného dodavatelem měření společně se vzorkovacím materiálem (postup odběru je též podrobně vysvětlen v připraveném instruktážním videu). Odebrané vzorky jsou pak bez zbytečného odkladu zasílány do analytické laboratoře. Pro tyto účely je možné využít např. expresní EMS služby České pošty.

Analýza vzorků. Stanovení cyklofosfamidu a fluorouracilu je prováděno pomocí vysoce účinné kapalinové chromatografie s tandemovou hmotnostní spektrometrií, stanovení platiny pak hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem. Předností těchto metod je především jejich vysoká selektivita, která eliminuje možnost generování falešně pozitivních či falešně negativních výsledků.

Kompletní koncepce provádění monitoringu kontaminace zdravotnických pracovišť cytotoxickými léčivy navržená řešiteli projektu CYTO (2010) je v plné verzi ke stažení zde.