cytostatika.cz

Zapojte se

Dotazník pro nové uchazeče o měření povrchové kontaminace:
Vyplněním a odesláním tohoto dotazníku projevujete svůj zájem o spolupráci.

 KONTAKTNÍ INFORMACE 

Který analyt máte zájem analyzovat? 

    
   
 

Uveďte přibližný počet příprav (lékárny)
nebo aplikací (aplikační oddělení) za týden: 

  

Uveďte 3-5 nejčastěji připravovaných/aplikovaných cytostatik: 

  

Souhlasíte s případnou předběžnou prohlídkou Vašeho zařízení
a s pořízením fotodokumentace lokalit vybraných pro vzorkování? 

     

 Poznámky: