cytostatika.cz

Dlouhodobé trendy monitoringu:

Vývoj výskytu cyklofosfamidu (CP) a platiny (Pt) v monitorovaných zařízeních (lékárny, bez izolátorů) během let 2008 – 2017.

Maxima CP a Pt (2008 – 2016) v závislosti na množství příprav CL na pracovištích.

 

    

Vývoj počtů příprav jednotlivých CL na pracovišti Masarykova onkologického ústavuv průběhu let 2016 – 2018.

2016                                                                      2017                                                                          1.9.2017 – 31.8.2018


Shrnutí kampaně monitorování cytostatik z roku 2018:

Měření během jarní a podzimní kampaně se zúčastnilo 20 zdravotnických zařízení z České republiky. Mezi monitorované analyty patřil cyklofosfamid (CP), fluorouracil (FU), paclitaxel (PX) a platina (Pt), jakožto marker platinových CL. Podrobné výsledky rozdělené dle jednotlivých částí zdravotnických zařízení nabízí následující tabulka.


Shrnutí kampaně monitorování cytostatik z roku 2017:

V roce 2017 se monitoringu zúčastnilo 19 pracovišť. Monitorovány byly 4 analyty – CP, FU, PX a Pt. Výsledky dle částí pracovišť i sumární statistiku naleznete v následujících tabulkách.

         


Prezentace výsledků během let 2016 – 2019:

  • XXIII. konference Nemocniční epidemiologie a hygiena (SNEH, 2016)
  • Pracovní den sekce nemocničních lékárníků (2016)
  • The Central and Eastern European Conference on Health and Environment (CEECHE, 2016)
  • Slezské dny preventivní medicíny (březen 2018)
  • Pachnerovy dny hygieny práce a pracovního lékařství (duben 2018)
  • Pracovní dny onkologické farmacie (květen 2018)
  • XXVII. kongres nemocničného lekárenstva (listopad 2018)
  • Mezinárodní konference nemocniční epidemiologie a hygieny SNEH (duben 2019)
  • Brněnské onkologické dny (duben 2019) a další