cytostatika.cz

Ukázkový report:

Výstupy z monitorovacích kampaní jsou jednotlivým pracovištím doručovány ve formě reportů. Report obsahuje výsledky stěrů daného zdravotnického zařízení a souhrnné statistiky z celé kampaně případně celého roku, se kterými je možno výsledky porovnat. Náhled ukázkového reportu je k dispozici ZDE.


Prezentace výsledků během let 2016 – 2019:

  • XXIII. konference Nemocniční epidemiologie a hygiena (SNEH, 2016)
  • Pracovní den sekce nemocničních lékárníků (2016)
  • The Central and Eastern European Conference on Health and Environment (CEECHE, 2016)
  • Slezské dny preventivní medicíny (březen 2018)
  • Pachnerovy dny hygieny práce a pracovního lékařství (duben 2018)
  • Pracovní dny onkologické farmacie (květen 2018)
  • XXVII. kongres nemocničného lekárenstva (listopad 2018)
  • Mezinárodní konference nemocniční epidemiologie a hygieny SNEH (duben 2019)
  • Brněnské onkologické dny (duben 2019) a další

Shrnutí kampaně monitorování cytostatik z roku 2019:

Jarní a podzimní kampaně 2019 se celkem zúčastnilo 26 zdravotnických pracovišť z České republiky. Monitorování se týkalo čtyř analytů – cyklofosfamidu (CP), fluorouracilu (FU), packlitaxelu (PX) a platiny (Pt), jakožto markeru platinových cytostatik. Souhrnnou a detailní statistiku ukazují tabulky níže.   *limit detekce metody


 

Kromě souhrnných statistik jsou dále k dispozici výsledky z hematoonkologických oddělení a z malých nemocnic. První tabulka shrnuje zařízení s hematoonkologickými odděleními, kterých se přihlásilo 7. Tabulka druhá pak shrnuje 12 malých nemocnic během let 2018 – 2019. Jako malé nemocnice jsou počítány ty, které buď neprovádí přípravu cytostatik nebo je počet jejich příprav menší než 250 za měsíc.


Shrnutí kampaně monitorování cytostatik z roku 2018:

Měření během jarní a podzimní kampaně se zúčastnilo 20 zdravotnických zařízení z České republiky. Mezi monitorované analyty patřil cyklofosfamid (CP), fluorouracil (FU), paclitaxel (PX) a platina (Pt), jakožto marker platinových CL. Podrobné výsledky rozdělené dle jednotlivých částí zdravotnických zařízení nabízí následující tabulka.


Dlouhodobé trendy monitoringu:

Vývoj výskytu cyklofosfamidu (CP) a platiny (Pt) v monitorovaných zařízeních (lékárny, bez izolátorů) během let 2008 – 2017.

Maxima CP a Pt (2008 – 2016) v závislosti na množství příprav CL na pracovištích.