cytostatika.cz

O projektu

V ČR probíhá pravidelný monitoring cytostatik na lékárenských a nemocničních pracovištích.

Koordinace od roku 2015 - Masarykova Univerzita, centrum RECETOX

Logo RECETOX

 

CYTO - projekt realizovaný 2006-2010:

Úplný název: Výzkum profesní zátěže zdravotnických pracovníků nakládajících s CL v chronických prahových a podprahových expozicích 

Logo MŠMT
Grantová podpora: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 

Logo MOU
Řešitel: Masarykův onkologický ústav
 


Spoluřešitel: Teva Pharmaceuticals ČR, s.r.o.
 


Technická podpora: RECETOX, Masarykova Univerzita