cytostatika.cz

Cíle projektu

Hlavní cíle CYTO projektu (2006-2010):

1. Hodnocení kontaminace pracovního prostředí a profesní expozice zdravotnických pracovníků cytotoxickým léčivům.

2. Studium osudu a distribuce cytotoxických léčiv v pracovním prostředí a identifikace mechanismů expozice.

3. Identifikace zdrojů kontaminace pracovního prostředí. 

4. Zvýšení bezpečnosti práce s CL pomocí opatření pro snížení kontaminace pracovního prostředí.