cytostatika.cz

Konkrétní výstupy AZV projektu z roku 2018 – 2023

S ohledem na pilotní řešení byly výstupy z roku 2018 především konferenční příspěvky a další sdělení, které měly za cíl upozornit na realizaci projektu a získat partnery pro další spolupráci. Celkem: 5 příspěvků na konferencích v ČR a SR, 2 články v profesních časopisech a 2 tiskové zprávy.
Během roku 2019 byly získány tyto výstupy: 1 kapitola v knize (Springer), 5 prezentací/abstraktů mezinárodních konferencích, zorganizování 2 workshopů pro odborné pracovníky, v rámci kterých bylo prezentováno celkem 6 přednášek, 1 prezentace/abstrakt z národní konference NEMLEK, celkem 5 tiskových zpráv a prezentací v médiích (časopisy, vystoupení v ČT).
Výstupy z roku 2020 zahrnují , 2 prezentace (postery) na mezinárodních konferencích, 2 přednášky z národní konference a 1 přednášku v AJ na semináři MU, dále 1 aplikační výstup (leták pro pacienty), 2 odborná sdělení pro ČT a 1 dotazník pro účastníky studie (pacienty). V průběhu roku 2021 byly získány tyto výstupy: 3 články v zahraničním časopise, 3 přednášky na zahraničních konferencích a 5 přednášek na národních konferencích. V roce 2022 byl publikován jeden článek v národním časopise. V tomto roce jsme se také zúčastnili 5 národních a 4 mezinárodních konferencí. V roce 2023 byly certifikovány dvě metodiky vzorkování a analýzy vzorků stěrů (monitoring zdravotnických zařízení) a publikován jeden článek a zúčastnili jsme se 2 národních konferencí.

ČLÁNKY:

 • Bláhová L., Bláha L., Dolezalová L., Kuta J., Hojdarová T.,  2023: Proposals of guidance values for surface contamination by antineoplastic drugs based on long term monitoring in Czech and Slovak hospitals and pharmacies. Front. Public Health 11:1235496. doi: 10.3389/fpubh.2023.1235496
 • Doležalová L., Bláhová L., Kuta J., Hojdarová T., Kozáková Š, Bláha L., 2022: Účinnost široce používaných dezinfekčních prostředků na odstraňování kontaminace  cytotoxickými léčivy. Hygiena 67(1), 20-27. https://doi.org/10.21101/hygiena.a1800.
 • Doležalová L., Bláhová L., Kuta J., Hojdarová T., Kozáková Š, Bláha L., 2021: Kontaminace cytostatiky v českých a slovenských nemocnicích a lékárnách – monitoring 13ti často používaných léčiv. Farmaceutický obzor.
 • Bláhová L., Kuta J., Doležalová L., Kozáková Š., Krovová T., Bláha L., 2021: The efficiency of antineoplastic drug contamination removal by widely used disinfectants – laboratory and hospital studies. International Archives of Occupational and Environmental Health.(https://doi.org/10.1007/s00420-021-01671-5)
 • Bláhová, L., Kuta, J., Doležalová, L., Kozáková, Š., Hojdarová, T., Bláha, L., 2021: Levels and risks of antineoplastic drugs in households of oncology patients, hospices and retirement homes. Environ. Sci. Eur. 33/1. https://doi.org/10.1186/s12302-021-00544-5
 • Doležalová, L., Bláhová, L., Kuta, J., Hojdarová, T., Kozáková, Š., Bláha, L., 2021: Levels and risks of surface contamination by thirteen antineoplastic drugs in the Czech and Slovak hospitals and pharmacies. Environmental Science and Pollution Research. https://doi.org/10.1007/s11356-021-17607-y
 • Doležalová L.: Kontaminace cytotoxickými léčivy a jejich dekontaminace v lékárnách a nemocnicích ČR. Praktické lékárenství. 2018; 14(3e): e38–e40 (https://1url.cz/gM9nI)
 • Kozáková Š., Doležalová L.: Lze při aplikaci chemoterapie snížit expozici sester? Sdělení z praxe. Hygiena. 2018; 63(3)105-106 (https://doi.org/10.21101/hygiena.a1626)

KAPITOLA V KNIZE:

 • Blahova L., Dolezalova L., Kuta J. , Kozakova S., Blaha L.: Hospitals and pharmacies as sources of contamination by cytostatic pharmaceuticals: long term monitoring in the Czech Republic, 978-3-030-21047-2,Heath: Fate and Effects of Anticancer Drugs in the Environment, 07 Jan 2020, Springer https://www.springer.com/gp/book/9783030210472

APLIKOVANÉ VÝSTUPY:

 • Informační leták „Bezpečná chemoterapie doma: Průvodce pro onkologické pacienty a jejich rodiny”

WORKSHOPY:

Organizace Workshopu Monitoring cytostatik v  pracovním i  domácím prostředí určená pro sestry aplikující chemoterapii a pro další NLZP. Masarykův onkologický ústav, Brno, 15. 11. 2022. Celkem 4 přednášky.

 • Cytostatika v pracovním prostředí - nebezpečí pro zdravotníky?
 • Zajímavosti z dlouhodobého monitoringu cytostatik v nemocnicích
 • Odstranění cytostatik běžnými dezinfekčními prostředky
 • Kontaminace cytostatik v domácnostech pacientů a v zařízeních následné péče

 

Organizace Workshopu „Cytotoxická léčiva v prostředí nemocnic a v domácnostech pacientů“ 45. Brněnské onkologické dny/33. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Brno 13.-15.10.2021. Celkem 4 přednášky.

 • Doležalová L., Bláhová L., Kuta J., Kozáková Š., Bláha, L.: Cytostatika v domácnostech onkologických pacientů. 45. Brněnské onkologické dny/33. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno 13.-15.10.2021
 • Bláhová L., Doležalová L., Kozáková Š., Kuta J., Bláha L.: Dezinfekce v nemocnicích: možné odstranění cytostatik? 45. Brněnské onkologické dny/33. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno 13.-15.10.2021
 • Bláha L., Bláhová L., Doležalová L., Kozáková Š., Kuta J.: Využití monitoringu cytostatik: snižování kontaminace a zlepšování pracovního a domácího prostředí. Brněnské onkologické dny/33. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno 13.-15.10.2021
 • Ciprová, T., Floriánová, I., Vykoukalová, E.: K čemu monitoring? Praktické zkušenosti aplikující sestry. 45. Brněnské onkologické dny/33. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno 13.-15.10.2021
   

Organizace Workshopu „Nebezpečné cytotoxické látky - bezpečné pracovní prostředí“ 43. Brněnské onkologické dny/33. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Brno 10.-12.4.2019. Celkem 4 přednášky.

 • Doležalová L., Bláhová L., Kozáková Š., Kuta J., Bláha, L.: První monitoring kontaminace cytostatik na Slovensku - srovnání českých a slovenských pracovišť​. 43. Brněnské onkologické dny/33. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno 10.-12.4.2019
 • Bláhová L., Doležalová L., Kozáková Š., Kuta J., Bláha, L.: Kontaminace různých typů onkologických stacionářů cytostatiky: dlouhodobě sledovaná a nová léčiva. 43. Brněnské onkologické dny/33. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno 10.-12.4.2019
 • Meier K. (Hamburg): Safety issues for the nursing staff in the light of historical development
 • Korczowska E. (Poznaň): MASHA PROJECT (Research about Environmental Contamination by Cytotoxics And MAnagement of Safe HAndling Procedures)

Organizace Workshopu „Dezinfekce a dekontaminace cytotoxických léčiv“ určená pro sestry aplikující chemoterapii, hygieniky a odborné pracovníky v ochraně veřejného zdraví, 17.9.2019, Masarykův onkologický ústav, Brno. Celkem 4 přednášky.

 • Kozáková Š., Doležalová L., Bláhová L., Kuta J., Bláha L.: Více než 10 let CYTO monitoringu – úvod do problematiky monitorování kontaminace cytotoxickými léčivy. Konference Dezinfekce a dekontaminace cytotoxických léčiv. Brno 17.9.2019
 • Bláha L., Kozáková Š., Bláhová L., Doležalová L., Kuta J.: Kontaminace nemocničních a dalších prostor v ČR nebezpečnými (např. karcinogenními) léčivy. Konference Dezinfekce a dekontaminace cytotoxických léčiv. Brno 17.9.2019
 • Doležalová L., Bláhová L., Kuta J., Kozáková Š., Bláha L.: Vliv dekontaminace a dezinfekce na osud cytostatik v pracovním prostředí. Konference Dezinfekce a dekontaminace cytotoxických léčiv. Brno 17.9.2019
 • Bláhová L., Doležalová L., Kozáková Š., Kuta J., Bláha L.: Používání dezinfekcí a osud cytostatik - laboratorní a nemocniční studie. Konference Dezinfekce a dekontaminace cytotoxických léčiv. Brno 17.9.2019

KONFERENCE:

 • Blaha: 47. Brněnské onkologické dny/37. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2023
 • Doležalová, Bláha, Bláhová: 96. konzultační den Centra hygieny práce a pracovního lékařství – tři přednášky – 2023
 • Doležalová L., Bláhová L., Bláha, L.: Informace o kontaminaci cytostatik ve zdravotnických zařízeních přispívají k jejímu snižování. 37. Tesingerův den průmyslové toxikologie, Praha, 8.6.2022.
 • Doležalová L., Bláhová L., Kuta J., Bláha, L.: Monitoring kontaminace cytostatik jako nástroj pro zajištění bezpečného pracovního prostředí. 25. Kongres nemocničních lékárníků, 11.-13. 11. 2022. Ostrava, https://www.kongresnemlek.cz/
 • Doležalová L., Bláhová L., Bláha, L.: Možnosti snižování kontaminace cytostatiky - příklady z praxe. 46. Brněnské onkologické dny/36. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 12. - 14. 10. 2022, Brno, https://www.onkologickedny.cz/programD
 • Doležalová L., Bláha L., Kuta J.,  Kozáková Š., Bláhová L. Exposures and risks of antineoplastic drugs in indoor environments: hospitals, pharmacies, households of oncology patients. ISES 2022, Lisabon 25.-29. 9. 2022 https://intlexposurescience.org/ises-2022-annual-meeting/.
 • Bláhová L., Kuta J., Doležalová L., Kozáková Š., Bláha L. Cytostatic drugs in indoor environment: hospitals and households of oncology patients. SETAC EUROPE 32. Copenhagen 15.-19. 5. 2022, https://europe2022.setac.org/.
 • Bláha L., Doležalová L., Bláhová L., Kuta JMonitoring of cytostatics efficient tool supporting healthy working environment for pharmacists and health care staff. ECOP 6, Hamburg 30.6 – 2.7. 2022 https://ecop.events/scientific-program/.
 • Doležalová L., Bláhová L., Kuta J., Kozáková Š., Bláha L.: Přítomnost cytostatik v domovech pacientů v onkologické léčbě a v zařízeních následné péče. XXIX. kongres nemocničného lekárenstva 21.-22.10.2021, Bratislava, SK
 • Bláhová L., Doležalová L., Kuta J., Kozáková Š., Bláha L.: Účinnost dezinfekcí používaných v nemocnicích na snižování povrchové kontaminace cytostatiky. XXIX. kongres nemocničného lekárenstva 21.-22.10.2021, Bratislava, SK
 • Doležalová L., Bláhová L., Kuta J., Kozáková Š., Hojdarová T., Bláha L.: Antineoplastic drugs in households of oncology patients. E-poster, EONS/ESMO congress 16.-21.9.2021. https://oncologypro.esmo.org/meeting-resources/esmo-congress-2021?event_resources_filter_form%5Bsearch%5D=Dolezalova
 • Doležalová L., Bláhová L., Kozáková Š., Bláha, L.: Přítomnost cytostatik v domovech pacientů v onkologické léčbě a v zařízeních následné péče. 24. Kongres nemocničních lékárníků, Olomouc. 12.-14.11.2021. http://www.onkologickedny.cz/f/data/documents/11631-program-bod-2021.pdf
 • Blahova, L. Dolezalova, L., Kuta, J., Krovova, T., Kozakova, S., Blaha, L.: Profiling of human exposures to anticancer drugs, monitoring of hospitals, pharmacies and patient households. SETAC SciCon, SETAC Europe 30th Annual Meeting, Open Science for Enhanced Global Environmental Protection (online meeting 3-7 May 2020), https://dublin.setac.org/
 • Dolezalova L. Blahova L., Kuta J., Kozakova S., Blaha L.: Occupational risks of health care personnel administering antineoplastic drugs. Results of the large-scale monitoring in Czech and Slovak hospitals (e-poster), ESMO/EONS Virtual Congress 2020 (Online 19 – 21 September 2020), https://cslide.ctimeetingtech.com/esmo2020/attendee/confcal_1/session
 • Doležalová L., Bláhová L., Kozáková Š., Kuta J., Bláha L. Pilotní monitoring reziduí cytostatik v domácnostech onkologických pacientů. 24. Kongres nemocničních lékárníků. 6.–7. listopadu 2020, Online virtuální kongres (abstrakt)
 • Bláha L., Doležalová L., Kozáková Š., Kuta J., Bláhová L. Používání dezinfekcí v nemocnicích ČR – jaký mají vliv na změny v kontaminaci cytostatiky? 24. Kongres nemocničních lékárníků. 6.–7. listopadu 2020, Online virtuální kongres (abstrakt, přednáška)
 • Doležalová L., Bláhová L., Kozáková Š., Kuta J., Bláha, L.: Úvod do dekontaminace cytotoxických látek z pracovního prostředí - existuje univerzální činidlo pro všechna cytostatika? Kongres nemocničních lékárníků. 15.-17.11.2019 Olomouc – https://www.kongresnemlek.cz/programme
 • Doležalová L., Bláhová L., Kozáková Š., Kuta J., Bláha, L.: Cyto monitoring nepřešlapuje na místě, aneb přehled zásadních událostí roku 2019, Príprava a podávanie chemoterapie, Aeskulap symposium, Bratislava 5.11.2019
 • Bláhová, Kuta, Doležalová, Kozáková, Bláha: Výsledky monitoringu slovenských pracovišť – srovnání dvou kampaní. XXVIII. Kongres nemocničného lékárenstva (Nemocničný farmaceut ako súčasť multidisciplinárnych tímov), 24.-25.10., Bratislava – https://www.slek.sk/aktuality/xxviii-kongres-nemocnicneho-lekarenstva
 • Doležalová L., Bláhová L., Kozáková Š., Kuta J., Bláha, L.:  Deaktivace, dekontaminace, čištění a dezinfekce - stačí tyto kroky k úplnému odstranění cytostatik z pracovního prostředí? XXVIII. Kongres nemocničného lékárenstva (Nemocničný farmaceut ako súčasť multidisciplinárnych tímov), 24.-25.10., Bratislava – https://www.slek.sk/aktuality/xxviii-kongres-nemocnicneho-lekarenstva
 • Blahova L., Dolezalova L., Kuta J. , Kozakova S., Blaha L.: Profiles of Hospital Contamination by Commonly Used and Less Explored Antineoplastic Drugs (poster), XVIII International Symposium on Oncology Pharmacy Practice (ISOPP 2019), 9.-13.10. Londýn – https://www.isopp.org/isopp-symposia/isopp-2019
 • Dolezalova L., Blahova L., Kuta J. , Kozakova S., Blaha L.: Removal of Existing Antineoplastic Drug Contamination from Hospital Surfaces Comparison of Efficiency of Different Disinfectants (poster), XVIII International Symposium on Oncology Pharmacy Practice (ISOPP 2019), 9.-13.10. Londýn – https://www.isopp.org/isopp-symposia/isopp-2019
 • Kozáková, Š.: Proč je v nemocnicích důležité měřit kontaminaci cytotoxickými léčivy. Satelitní sympozium Aesculap Akademie a HealthCare Institute v rámci konference Efektivní nemocnice 2018, Praha, 27.11.2018
 • Bláhová L., Doležalová L.: Monitoring kontaminace cytostatiky. Pracovní den Onkologické farmacie, 25.5.2018, Praha
 • Doležalová L., Bláhová L.: Dekontaminační a dezinfekční činidla na pracovištích přípravy CL v ČR. Pracovní den Onkologické farmacie, 25.5.2018, Praha
 • Doležalová L.: Chráníme efektivně sami sebe před kontaminací cytostatiky? Aesculap akademie: 14.9.2018, Praha
 • Doležalová L., Kozáková Š., Bláhová L., Bláha L.: „Slibem nezarmoutíš“…v tomto případě neplatí. XXVII.kongres nemocničného lekárenstva 22.-23.11.2018, Bratislava

TISKOVÉ ZPRÁVY A PREZENTACE V MÉDIÍCH: