cytostatika.cz

AZV

Doba realizace: 2018 – 2022

Úplný název: Monitoring expozice cytotoxickým léčivům u pracovníků ve zdravotnictví a rodinných příslušníků onkologických pacientů, analýza rizik, zpracování doporučených postupů

Investor: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 - 2022.

Řešitel: RECETOX, Masarykova univerzita

Spolupracující organizace: Masarykův onkologický ústav

Projekt prostuduje doposud přehlíženou ale prioritní oblast veřejného a pracovního zdraví - tj. výskyt a hladiny cytostatik v prostředích s onkologickými pacienty se zaměřením na:

  • (i) domácnosti a rodinné příslušníky pacientů
  • (ii) oddělení aplikace cytostatik v malých nemocnicích.

Projekt vyvine nové detekční postupy a metody, zhodnotí míru rizik pro exponované osoby (rodinní příslušníci včetně dětí, pracovníci ve zdravotnictví) a připraví návrhy hygienických limitů pro kontaminaci, preventivních a nápravných opatření, standardizovaných protokolů a postupů, které omezí související zdravotní rizika.