cytostatika.cz

Cíle projektu

Hlavní cíle projektu AZV (2018 – 2023):

  1. Výběr nových markerů kontaminace.
  2. Monitorování hladin kontaminace v domácnostech a malých nemocnicích.
  3. Snížení, případně udržení nízké kontaminace.
  4. Nastavení limitů kontaminace pro nemocnice.
  5. Zjištění účinnosti dekontaminačních procesů.