cytostatika.cz

Prostředky osobní ochrany

Pracovní rukavice

Jednorázové ochranné rukavice jsou při práci s CL nejčastěji používané ochranné prostředky. Základními faktory ovlivňujícími odolnost rukavic vůči průniku CL jsou:

1. typ materiálu, ze kterého jsou vyrobeny (nejvyšší odolnost byla pozorována u nitrilu a neoprenu, nižší odolnost poskytuje latex a nejnižší a pro manipulaci s CL nevyhovující odolnost má vinyl)
2. síla ochranné vrstvy (pro manipulaci s CL jsou designovány zesílené rukavice)

Chemoprotektivní rukavice speciálně určené pro manipulaci s CL jsme našli v nabídkách společností Ansell a Smart Glove Corp.. První jmenovaná společnost navíc u svých typů rukavic dokumentuje i jejich experimentálně zjištěnou propustnost pro řadu konkrétních cytostatik.

Ochranné obleky

Na pracovní oděv pracovníků manipulujícími s CL nejsou obecně kladeny žádné speciální nároky. Výjimkou je pouze oděv pracovníků pohybujících se v čistých prostorách aseptické přípravny CL (viz obrázek). Tyto obleky jsou primárně určené pro udržení čistoty a nízké prašnosti prostředí uvnitř přípravny CL. Má-li oblek sloužit také k ochraně pracovníka, měl by splňovat navíc následující požadavky:

1. být certifikován dle evropské směrnice 89/686/EEC a zařazen do kategorie III (označen značkou CE doplněnou čtyřmístným číselným kódem certifikačního orgánu),
2. být odolný proti propouštění kapalin (ochranný oděv typu 3 dle normy ČSN EN 14605 (832721)), ideálně pak přímo proti propustnosti CL,
3. maximálně krýt tělo pracovníka – vhodné jsou kombinézy s kapucí a límcem okolo krku doplněné botami s návleky.

Pro všechny pracovníky manipulující s CL lze obecně doporučit používání oblečení s dlouhými nohavicemi a rukávy. Čištění (praní) obleků pracovníků manipulujících s CL by mělo být prováděno po každém jednotlivém použití (po každé pracovní směně).

Izolátor pro přípravu CL

V ČR je příprava CL vzhledem k legislativou definovaným požadavkům na čistotu prostředí vázána na používání izolátorů, které jsou třetím typem (nejvíce bezpečným) bezpečnostních boxů. Používání těchto zařízení účinně eliminuje možnost úniku aerosolů CL (vznikajících uvnitř izolátoru během přípravy CL) do okolního prostředí přípravny. Z hlediska prevence kontaminace vnitřního ovzduší přípravny parami CL je nutné zajistit odtah vzduchu vypouštěného z izolátoru vzduchotechnickým systémem mimo budovu a technicky zajistit eliminaci recirkulace kontaminovaného vzduchu zpět do budovy (vstupní část/mřížka musí být dostatečně vzdálena od výstupu odpadního vzduchu).

Pomůcky pro tzv. uzavřenou manipulaci s CL

Používání tradičních zdravotnických pomůcek (injekční jehly, stříkačky, infuzní sety a žilní vstupy s otevřenými konci) při manipulaci s CL je spojeno s častým mimovolným únikem malých (nicméně nezanedbatelných) množství CL do volného pracovního prostředí či na povrch manipulovaného materiálu. Tato tzv. otevřená manipulace s CL se v současné době řadí k nejvíce významným zdrojům kontaminace. Bezpečnější alternativou běžných zdravotnických pomůcek jsou pomůcky pro uzavřenou manipulaci s CL.

Definice pomůcky pro uzavřenou manipulaci dle ASHP, NIOSH a ISOPP: “Closed‐system drug transfer devices mechanically prevent the transfer of environmental contaminants into the systems and the escape of drug or vapor out of the system”.

Komerčně dostupné systémy:

  • Alaris SmartSite/Texium system (pokrývá přípravu i aplikaci CL, pro rovnotlakou přípravu CL využívá spiky s částicovým filtrem), více zde.
  • Clave/Spiros system (pokrývá přípravu i aplikaci CL, pro rovnotlakou přípravu CL využívá spiky s balonky, které eliminují možnost úniku par), více zde.
  • Phaseal Injector/Connector system (pokrývá přípravu i aplikaci CL, pro rovnotlakou přípravu CL využívá spiky s balonky, které eliminují možnost úniku par), více zde.
  • Tevadaptor Vial/Syringe/LuerLock Adaptor system (pokrývá přípravu i aplikaci CL, systém postrádá prvky pro rovnotlakou přípravu CL), více zde.

Víceramenné proplachovatelné sety pro bezpečnou aplikaci CL:

  • Cyto-Set IV-Set (pro bezpečnou aplikaci CL) více zde.