cytostatika.cz

Dekontaminace pracoviště

Způsoby dekontaminace CL jsou často diskutovanou oblastí hygieny práce s těmito léčivy. Základním způsobem likvidace povrchové kontaminace pracoviště je její mechanické odstranění z exponovaných povrchů pomocí vymytí a vytření daného povrchu za využití vhodného čistícího prostředku. Dle NIOSH by tento čistící prostředek měl mít kromě schopnosti mechanicky odstraňovat dané kontaminanty ideálně také schopnost jejich chemické deaktivace CL (NIOSH, 2004). Agentura IARC pak navrhuje pro dekontaminaci CL používat oxidační metodu a přípravky založené na oxidačních činidlech (IARC, 1985). Některé studie zaměřené na hodnocení efektivity těchto činidel pak ukázaly, že například běžně užívaný roztok chlornanu sodného (5,25 %) může některá CL opravdu účinně rozkládat, resp. oxidovat (produkty proběhlých reakcí a jejich toxicita nebyly sledovány) (Castegnaro et al, 1997; Hansel et al., 1997).

Doporučení pro správnou sanitaci pracovního prostředí
- pravidelný úklid pracoviště vytíráním s využitím přípravků obsahujících detergent
- uvolnění a zpřístupnění pracovních ploch pravidelnému úklidu (poličky a stojany)
- vybavení pracovních ploch vlhčenými jednorázovými utěrkami pro rychlou a snadnou dekontaminaci plochy během práce

Doporučení pro likvidaci havárií
- mechanické vymývání pomocí vody a detergentu (alespoň 3x)
- možné doplnění mechanické dekontaminace chemickou dekontaminací pomocí oxidačních činidel
 

Reference:
NIOSH (2004). Preventing occupational exposures to antineoplastic and other hazardous drugs in health care settings. NIOSH Alert. Cincinnati, OH: NIOSH., 1–61.
IARC (1985). Laboratory Decontamination and Destruction of Carcinogens in Laboratory Wastes: Some Antineoplastic Agent, Lyon, France, IARC Publication No. 73.
Castegnaro M, De Meo M.D, Laget M, Michelon J, Garren L, Sportouch M.H, and Hansel S. Chemical Degradation of Wastes of Antineoplastic Agents. 2: Six Anthracyclines: Idarubicin, Doxorubicin, Epirubicin, Pirarubicin, Aclarubicin and Daunorubicin. International Archives of Occupational Environmental Health 1997;70:378-84
Hansel S, Castegnaro M, Sportouch M.H, De Meo M.D, Milhavet J.C, Laget M, and Dumenil G. Chemical Degradation of Wastes of Antineoplastic Agents: Cyclophosphamide, Ifosfamide and Melphalan. International Archives of Occupational Environmental Health 1997;69:109-14