cytostatika.cz

Archiv

Rok: 2017 | 2015 | 2013 | 2012 | 2009 | 2008


Instruktážní video pro správný odběr stěrů pracovního prostředí

21.5.2009 bylo přidáno 5 minutové video s ukázkou toho, jakým způsobem postupujeme při odběru vzorků pro stanovení povrchové kontaminace. Jde o stejný záznam, který byl odpromítán v dubnu při příležitosti 5. dne onkologické farmacie, avšak doplněný o stručný komentář. Doufáme, že bude srozumitelný všem kolegům participujícím na naší studii spočívající ve sledování kontaminace nemocničních lékáren cytostatiky.

read more...


Zpět