cytostatika.cz

Monitoring 2023 - souhrn

Monitorovací kampaň 2023 máme úspěšně za sebou.


Letošní monitorovací kampaně se zúčastnilo 21 nemocnic z ČR a 3 nemocnice ze Slovenska a dále jedno výzkumné pracoviště z ČR.

Výsledky zjištěných kontaminací ve formě detailnější i souhrnné tabulky jsou uvedeny níže.

16. 11. 2023