cytostatika.cz

EU Hazardous medicinal products guide

Zkušenosti z monitoringu byly využity při konzultaci vznikající příručky „Guidance document for the safe management of hazardous medicinal products at work”

 


První verzi příručky, která bude v roce 2023 k dispozici v českém i slovenském jazyce, bude moci dále připomínkovat i široká odborná veřejnost.

23. 1. 2023