cytostatika.cz

Monitoring podzim 2021 - souhrn

Od září do listopadu opět probíhala podzimní monitorovací kampaň.


Do monitoringu cytostatik se v letošních kampaních zapojilo 16 zdravotnických zařízení z České republiky a 2 ze Slovenska. Výsledky měření kontaminace jsou k nahlédnutí v tabulkách níže.

Zdravotnická zařízení – Česká republika a Slovensko – kampaň 2021. Sumární statistiky pro Pt, CP, FU, PX, IF, IRI, GEM, MET a DOC – 18 zúčastněných zdravotnických zařízení.
* limit detekce metody

Zdravotnická zařízení – Česká republika a Slovensko – kampaň 2021. Podrobnější statistiky pro Pt, CP, FU, PX, IF, IRI, GEM, MET a DOC –18 zúčastněných zdravotnických zařízení.
* limit detekce metody

8. 11. 2021