cytostatika.cz

Monitorovací kampaň 2019 - shrnutí

Během roku 2019 proběhly dvě monitorovací kampaně – na jaře a na podzim. Těchto kampaní se zúčastnila zdravotnická zařízení z České i Slovenské republiky. Detailní shrnutí nalznete níže.


Do monitorování cytostatik se během roku 2019 zapojilo 26 zdravotnických zařízení z České republiky a 4 ze Slovenska. Celkové a detailní statistiky monitorování stěrů z Česka jsou na obrázcích níže.   *limit detekce metody

Kromě souhrnných statistik jsou dále k dispozici výsledky z hematoonkologických oddělení a z malých nemocnic. První tabulka shrnuje zařízení s hematoonkologickými odděleními, kterých se přihlásilo 7. Tabulka druhá pak shrnuje 12 malých nemocnic během let 2018 – 2019. Jako malé nemocnice jsou počítány ty, které buď neprovádí přípravu cytostatik nebo je počet jejich příprav menší než 250 za měsíc.

6. 11. 2019