Úvod

Vítejte na webu věnovaném problematice bezpečné manipulace s cytotoxickými léčivy (CL). Tento web je primárně určen k shromažďování a poskytování informací potřebných pro řádné řízení profesních rizik ve zdravotnických zařízeních zajišťujících péči o onkologické pacienty. Věříme ale, že informace zde uvedené poslouží daleko širšímu spektru zájemců jako například pacientům, interním auditorům kontaminace výrobních prostor cytostatik či distributorům léčivých přípravků zajišťujících skladování a přepravu CL. 

Stránky byly zrealizovány v rámci řešení projektu "Výzkum profesní zátěže zdravotnických pracovníků nakládajících s CL v chronických prahových a podprahových expozicích"