cytostatika.cz

Konkrétní výstupy z roku 2018 – AZV projekt

S ohledem na pilotní řešení byly výstupy především konferenční příspěvky a další sdělení, které měly za cíl upozornit na realizaci projektu a získat partnery pro další spolupráci. Celkem: 5 příspěvků na konferencích v ČR a SR, 2 články v profesních časopisech a 2 tiskové zprávy.

KONFERENCE:

  • Kozáková, Š.: Proč je v nemocnicích důležité měřit kontaminaci cytotoxickými léčivy. Satelitní sympozium Aesculap Akademie a HealthCare Institute v rámci konference Efektivní nemocnice 2018, Praha, 27.11.2018
  • Bláhová L., Doležalová L.: Monitoring kontaminace cytostatiky. Pracovní den Onkologické farmacie, 25.5.2018, Praha
  • Doležalová L., Bláhová L.: Dekontaminační a dezinfekční činidla na pracovištích přípravy CL v ČR. Pracovní den Onkologické farmacie, 25.5.2018, Praha
  • Doležalová L.: Chráníme efektivně sami sebe před kontaminací cytostatiky? Aesculap akademie: 14.9.2018, Praha
  • Doležalová L., Kozáková Š., Bláhová L., Bláha L.: „Slibem nezarmoutíš“…v tomto případě neplatí. XXVII.kongres nemocničného lekárenstva 22.-23.11.2018, Bratislava

 

ČLÁNKY:

  • Doležalová L.: Kontaminace cytotoxickými léčivy a jejich dekontaminace v lékárnách a nemocnicích ČR. Praktické lékárenství. 2018; 14(3e): e38–e40 (https://1url.cz/gM9nI)
  • Kozáková Š., Doležalová L.: Lze při aplikaci chemoterapie snížit expozici sester? Sdělení z praxe. Hygiena 63(3)105-106 (https://doi.org/10.21101/hygiena.a1626)

 

TISKOVÉ ZPRÁVY: