cytostatika.cz

Monitoring jaro 2021 - souhrn

Monitorovací kampaň jaro 2021 máme úspěšně za sebou.


Jarní monitorovací kampaně se zúčastnilo 6 nemocnic z České republiky a Slovenska. Nově je do monitorovaného spektra léčiv zahrnuto 5 dalších cytostatik – ifosfamid (IF) , irinotecan (IRI), gemcitabin (GEM), metotrexát (MET) a docetaxel (DOC).

Výsledky z jarní kampaně jsou uvedeny v tabulce níže.

Tabulka : Zdravotnická zařízení – Česká republika a Slovensko – jarní kampaň 2021. Sumární statistiky pro Pt, CP, FU, PX, IF, IRI, GEM, MET a DOC – stěry – 6 zúčastněných zdravotnických zařízení. * limit detekce metody

Další monitorovací kampaň je plánována na podzim 2021. Pro bližší informace nebo v případě dotazů nás kontaktujte.

7. 5. 2021