cytostatika.cz

Monitoring jaro 2020 - souhrn

Monitorovací kampaň jaro 2020 máme úspěšně za sebou.


Odesláním závěrečných reportů jednotlivým zúčastněným pracovištím jsme završili jarní kampaň monitoringu v roce 2020.
Do této kampaně se zapojilo 12 zdravotnických zařízení z České republiky a Slovenska. Souhrnné statistiky z tohoto
monitorování můžete vidět v tabulce níže.
* Limit detekce metody

Další kampaň monitorování cytostatik proběhne na podzim 2020 (cca září – listopad), termíny budou upřesněny. Pokud
máte dotazy k účasti nebo průběhu kampaně, neváhejte nás kontaktovat.

9. 4. 2020